Tehlike sınıfına göre belirli dönemlerde yapılması gereken periyodik sağlık tarama hizmetleri Lokman Sağlık güvencesi ile yıllardır eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulmaktadır.

Mobil sağlık ekibimiz gezici araçlarımız ile işyerlerinizde sağlık taramalarını yapmakta; alınan örnekler mikrobiyoloji laboratuvarlarında incelenmektedir.

Doğru teşhisi ve tespitleri yapma ekibimizin en önem verdiği konu olmak ile birlikte; tüm sonuçlar hassasiyet ile analiz edilmektedir.

Sonuçların firmaya ulaştırılması ile periyodik kontroller gerçekleştirilmiş olur.

Ayrıca işe girişlerde tam sağlık analizleri yine kliniğimizde gerçekleştirilmekte; gün içerisinde sonuçlar verilmektedir. İşin çalışana uygunluğu ve çalışanın işe uygunluğu hassasiyetle incelenir.

Hastalığının farkında olmayan ve işe girmek için erteleyen çalışanların yaratacağı maddi manevi zararlar işvereni zorlayacak; yine işverenin ihmallerinden kaynaklanan eksiklikler her iki tarafın da geleceğini maddi manevi etkileyecektir.

Bu sebepledir ki tüm sağlık tarama işlemlerimizde ekibimiz dikkatli, özenli ve profesyonel olarak hareket etmekte; doğabilecek zararlara karşı riskleri önemsemektedir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ